Julien Maalsté
STRAFRECHTADVOCAAT IN Utrecht

 

Julien Maalsté is een advocaat gespecialiseerd in het strafrecht, jeugdrecht en Wvggz recht, gevestigd in Utrecht maar uiteraard werkzaam door heel Nederland.

Julien Maalsté heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), aan de Universiteit Maastricht en aan de University College of Dublin. 

In 2001 is hij in de advocatuur begonnen bij De Leon advocaten in Utrecht. Sinds 2004 heeft hij zijn eigen kantoor gehad en daarbij -als partner- samengewerkt met mr Fleur Blom, mr Madeleine Berte en met mr Yassine Bouchikhi. 

Julien Maalsté heeft een grote verscheidenheid aan strafzaken behandeld: van de verslaafde winkeldief tot aan terrorisme zaken en de grote Hells Angels zaak.

Julien Maalsté is zowel lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten (NVSA) als lid van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA). Hiertoe heeft hij zowel een specialisatieopleiding straf- en jeugdstrafrecht als een specialisatieopleiding jeugdrecht met succes gevolgd.

Julien Maalsté behandelt uitsluitend strafzaken, civiele jeugdzaken (gesloten jeugdzorg), jeugdstrafzaken en Wvggz zaken. 


GRATIS EERSTE GESPREK

Het eerste gesprek van een half uur wordt u kosteloos aangeboden. Indien u onder een bepaalde inkomensgrens zit, kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo). U hoeft dan enkel een eigen bijdrage te voldoen, welke door de Raad voor Rechtsbijstand – op basis van uw inkomen – wordt vastgesteld. De voorwaarden staan vermeld op de website van de Raad: www.rvr.org. Naast gefinancierde rechtsbijstand wordt gewerkt met een uurtarief of een zaakstarief (een tarief voor de hele zaak). 

UURTARIEF

Er kan een uurtarief worden afgesproken voor uw opdracht. De hoogte van het uurtarief is afhankelijk van de spoedeisendheid en de (verwachte) grootte van het project.

ZAAKSTARIEF

Het is daarnaast ook mogelijk om een zaakstarief af te spreken. Voor de bepaling van de hoogte van het zaakstarief zal een inschatting worden gemaakt van het te besteden aantal uren. Dit getal wordt vermenigvuldigd met het uurtarief om te komen tot het zaakstarief. 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op overeenkomsten met Maalsté Strafrechtadvocatuur zijn algemene voorwaarden van toepassing.


Ook neemt het kantoor deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.


STRAFRECHT en

JEUGDstrafrecht

Julien Maalste is gespecialiseerd strafrechtadvocaat en behandelt diverse soorten strafzaken, zoals zaken aangaande levensdelicten, drugs (softdrugs en harddrugs), mishandeling, stalking, verkeersdelicten, overvallen, inbraken en diefstal. Als verdachte kunt u op verschillende manieren in contact komen met justitie. Doorgaans begint dat bij een verhoor bij de politie of een andere opsporingsdienst zoals de Fiod. Als het Openbaar Ministerie u wil vervolgen kan zij u onder meer een transactie aanbieden, een strafbeschikking opleggen, oproepen voor een zitting op het parket (OM-zitting of OTP) of dagvaarden om bij de rechter te komen.

Ook kan het voorkomen dat niet u, maar uw zoon of dochter verdachte wordt van een strafbaar feit. Hij of zij kan dan worden uitgenodigd voor een verhoor op het politiebureau of al dan niet direct worden aangehouden. Het is raadzaam om in een zo vroeg mogelijk stadium hierover contact met een advocaat op te nemen. Julien Maalsté is gespecialiseerd strafrechtadvocaat én jeugdstrafrechtadvocaat en kan uw zoon of dochter bijstaan gedurende een verhoor of procedure.

CIVIEL JEUGDRECHT

Ook al is er geen sprake van een strafbaar feit, dan kan de overheid (gemeente) ingrijpende maatregelen nemen zoals het onder toezicht plaatsen van een jeugdige of zelfs het plaatsen van een jeugdige in een gesloten jeugdinstelling. Het is raadzaam om in een zo vroeg mogelijk stadium hierover contact met een advocaat op te nemen. Julien Maalsté is gespecialiseerd civiel jeugdrechtadvocaat en kan uw zoon of dochter bijstaan gedurende een verzoek verlening machtiging gesloten jeugdhulp.

 

Wvggz recht

Het gaat hier om zaken waarbij cliënten zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, dan wel om cliënten die in de thuissituatie ambulante hulpverlening ontvangen.

Julien Maalsté staat Wvggz-clienten bij tijdens zittingen waarin wordt geoordeeld over een verzoek tot een crisismaatregel of een verzoek tot een zorgmachtiging. Julien Maalsté kan u ook bijstaan bij een klachtenprocedure.

 


contact 

MAALSTÉ STRAFRECHTADVOCATUUR
Al-Masoedilaan 144
3526 GZ Utrecht

M: 0638083693

E: julien@maalste-advocaat.nl