PRIVACY STATEMENT

STATISTIEKEN EN COOKIES

Deze website plaatst alleen cookies die noodzakelijk zijn voor een correcte werking van de site. Daarbij worden geen persoonsgegevens verzameld, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarom hoeven we, volgens de AVG, geen toestemming te vragen voor het plaatsen van de cookies. Ook worden er geen gebruiksgegevens bijgehouden voor statistische doeleinden.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Als u een bericht verstuurt via de website van Maalsté Strafrechtadvocatuur, dan vragen we uw toestemming om persoonsgegevens te mogen 'verwerken': om de informatie die u invult (naam, e-mailadres, en uw bericht) op te mogen slaan (met behulp van de hosting/CMS-provider van onze website; SquareSpace), zodat we uw vraag kunnen beantwoorden of verzoek in behandeling kunnen nemen. Maalsté Strafrechtadvocatuur bewaart die persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om uw bericht te kunnen beantwoorden. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar julien@maalste-advocatuur.nl. Maalsté Strafrechtadvocatuur zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

 

BEVEILIGING

Maalsté Strafrechtadvocatuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Maalsté Strafrechtadvocatuur verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via julien@maalste-advocatuur.nl