STRAFRECHT en

JEUGDstrafrecht

Julien Maalste is gespecialiseerd strafrechtadvocaat en behandelt diverse soorten strafzaken, zoals zaken aangaande levensdelicten, drugs (softdrugs en harddrugs), mishandeling, stalking, verkeersdelicten, overvallen, inbraken en diefstal. Als verdachte kunt u op verschillende manieren in contact komen met justitie. Doorgaans begint dat bij een verhoor bij de politie of een andere opsporingsdienst zoals de Fiod. Als het Openbaar Ministerie u wil vervolgen kan zij u onder meer een transactie aanbieden, een strafbeschikking opleggen, oproepen voor een zitting op het parket (OM-zitting of OTP) of dagvaarden om bij de rechter te komen.

Ook kan het voorkomen dat niet u, maar uw zoon of dochter verdachte wordt van een strafbaar feit. Hij of zij kan dan worden uitgenodigd voor een verhoor op het politiebureau of al dan niet direct worden aangehouden. Het is raadzaam om in een zo vroeg mogelijk stadium hierover contact met een advocaat op te nemen. Julien Maalsté is gespecialiseerd strafrechtadvocaat én jeugdstrafrechtadvocaat en kan uw zoon of dochter bijstaan gedurende een verhoor of procedure.

CIVIEL JEUGDRECHT

Ook al is er geen sprake van een strafbaar feit, dan kan de overheid (gemeente) ingrijpende maatregelen nemen zoals het onder toezicht plaatsen van een jeugdige of zelfs het plaatsen van een jeugdige in een gesloten jeugdinstelling. Het is raadzaam om in een zo vroeg mogelijk stadium hierover contact met een advocaat op te nemen. Julien Maalsté is gespecialiseerd civiel jeugdrechtadvocaat en kan uw zoon of dochter bijstaan gedurende een verzoek verlening machtiging gesloten jeugdhulp.

 

 

Wvggz recht

Het gaat hier om zaken waarbij cliënten zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, dan wel om cliënten die in de thuissituatie ambulante hulpverlening ontvangen.

Julien Maalsté staat Wvggz-clienten bij tijdens zittingen waarin wordt geoordeeld over een verzoek tot een crisismaatregel of een verzoek tot een zorgmachtiging. Julien Maalsté kan u ook bijstaan bij een klachtenprocedure.

 

MAALSTÉ STRAFRECHTADVOCATUUR
Al-Masoedilaan 144
3526 GZ Utrecht

M: 0638083693

E: julien@maalste-advocaat.nl